fbpx

Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op overeenkomsten met De Wedding DJ.

1: Toepasselijkheid

2: Offertes en overeenkomsten

3: Betalingen

4: Annulering en wijziging

5: On-uitvoerbaarheid

6: Bepalingen met betrekking tot optredens

7: Prijzen

8: Aansprakelijkheid

DEFINITIES

Opdrachtnemer: De Wedding DJ.

Opdrachtgever: Iedere partij die met De Wedding DJ een overeenkomst afsluit om tegen betalingen werkzaamheden te verrichten. Hierna te noemen; opdrachtgever.

Apparatuur: De benodigde apparatuur die nodig zijn voor het uitvoeren van het optreden.

Locatie: De door de opdrachtgever middels het intake-formulier opgegeven locatie van het feest.

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

1.1 Alle voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen De Wedding DJ en de opdrachtgever.

ARTIKEL 2 – OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN

2.1 De offertes van De Wedding DJ zijn altijd vrijblijvend.

2.2 De offertes van De Wedding DJ hebben een geldigheidsduur van 14 dagen.

2.3 De Wedding DJ zal na het ontvangen van de goedkeuring van de offerte de opdracht definitief bevestigen middels een E-mail met daarin alle relevante informatie over de opdracht.

2.4 In het geval dat de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, dient de opdrachtgever een kopie van de offerte en/of overeenkomst, ondertekend door de opdrachtgever, binnen 14 dagen terug te zenden of per e-mail te bevestigen met als bijlage de offerte.

ARTIKEL 3 – BETALINGEN

3.1 De opdrachtgever is verplicht De Wedding DJ binnen 14 dagen te betalen na ontvangst van de factuur.

3.2 Indien de betaling niet binnen de vastgestelde termijn heeft plaatsgevonden behoudt De Wedding DJ zich het recht de opdracht te annuleren.

ARTIKEL 4 – ANNULERING EN WIJZIGING

4.1 De Wedding DJ heeft ten allen tijde het recht de overeenkomst en de opdracht, reeds afgesloten of niet, te wijzigen (bijvoorbeeld de DJ bezetting), te weigeren en of te beëindigen indien De Wedding DJ hier een goede reden voor heeft.

4.2 Bij annulering van de opdracht door de opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van 50% van het bedrag als de annulering plaatsvindt tussen 15-30 dagen voor de overeengekomen datum van de opdracht , een schadevergoeding van 75% bij annulering tussen de 1-14 voor de overeengekomen datum van de opdracht en een schadevergoeding van 100% als de annulering plaatsvindt binnen 24 uur voordat de opdracht aanvangt.

ARTIKEL 5 – ON-UITVOERBAARHEID

5.1 Overmacht – Gewapend conflict, oorlog e.d. – Arbeidsongeschiktheid van de artiest(en) – Storingen in de, door de door derden aangeleverde, elektriciteit. – Extreem noodweer (Alleen bij meer dan een halve meter sneeuw)

5.2 In geval van overmacht is De Wedding DJ gerechtigd het optreden geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op vergoeding, of tegemoetkoming in de kosten. De Wedding DJ zal dan een zo veel mogelijk bevredigende oplossing proberen aan te bieden.

ARTIKEL 6 – BEPALINGEN MET BETREKKING TOT OPTREDENS

6.1 De opdrachtgever is verplicht aan de volgende punten te voldoen:

– De locatie van het optreden is overdekt en heeft een verharde ondergrond zodat eventuele weersomstandigheden geen schade kunnen veroorzaken aan de artiest(en) en/of apparatuur.

– Dat de locatie van het optreden voorzien is van elektriciteit (bij voorkeur een aparte groep voor De Wedding DJ), parkeergelegenheid en wettelijke veiligheidsvoorzieningen.

ARTIKEL 7 – PRIJZEN

7.1 De prijzen van De Wedding DJ zijn gebaseerd op de op dat moment bekende prijsbepalende factoren.

De Wedding DJ behoudt zich het recht om de prijzen ten alle tijden te wijzigen.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan de apparatuur tijdens het optreden, door toedoen van haar/zijn gasten, personeel van de locatie of wat door nalatigheid door derden wordt veroorzaakt, zoals piekspanning, vernieling etc.

8.2 De Wedding DJ kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door derden, personen, apparatuur, overmacht en dergelijke.

8.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor evt. weerschade ( bijv. water/windschade etc.) wanneer de locatie niet overdekt is.